Blog Finanse ma się rozumieć

czyli jak w praktyce odnaleźć się w świecie Finasów

Wzór pisma – Wniosek o usunięcie (zapomnienie) danych osobowych RODO

 

 

 

 

WNIOSEK O USUNIĘCIE (ZAPOMNIENIE) DANYCH OSOBOWYCH

 

 

W związku z brakiem konieczności dalszego przetwarzania moich danych osobowych wnioskuje o usunięcie (zapomnienie) moich danych osobowych. Jako podstawę mojego wniosku wskazuje artykuł 17  ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

 

 

……………………………………………………..
(własnoręczny podpis)

 

 

Opublikowano: 29 maja 2018 przez finansowka