Blog Finanse ma się rozumieć

czyli jak w praktyce odnaleźć się w świecie Finasów

Wzór pisma – wcześniejsza spłata kredytu, zwrot ubezpieczenia

 

W związku z całkowitą wcześniejszą spłatą zobowiązania kredytowego nr [numer umowy kredytowej] z  dnia [data podpisania umowy kredytowej] wnioskuję o proporcjonalny zwrot kosztów składki ubezpieczeniowej za niewykorzystany okres.

 Jako podstawę powyższego wniosku wskazuje:

  • 49 ust. ustawy o kredycie konsumenckim
  • Wspólna interpretacja powyższego artykułu przyjętą przez Rzecznika Finansowego i Prezesa UOKiK z dnia 16.05.2016r.

 

Zwrotu proszę dokonać na moje Konto nr [numer konta bankowego]

Bardzo proszę o przesłanie na mój adres korespondencyjny pisemnej odpowiedzi na powyższą reklamację. W sytuacji gdy moją prośba nie zostanie spełniona jestem zdecydowany poinformować  oraz prosić o interwencję organy państwowe tj. Rzecznika Finansowego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Komisję Nadzoru Finansowego.

 

Z poważaniem

 

 

 

Opublikowano: 5 grudnia 2016 przez finansowka