Blog Finanse ma się rozumieć

czyli jak w praktyce odnaleźć się w świecie Finasów

Wzór pisma – Wcześniejsza spłata kredytu, zwrot prowizji przygotowawczej

 

 

W związku z całkowitą wcześniejszą spłatą zobowiązania kredytowego nr [numer umowy kredytowej] z dnia [data zawarcia umowy kredytowej] wnioskuję o proporcjonalny zwrot kosztów początkowych tj. prowizji, opłat administracyjnych, z tytułu skróconego okresu obowiązywania umowy kredytowej.

Jako podstawę powyższego wniosku wskazuje:

  • 49 ust. ustawy o kredycie konsumenckim
  • Wspólna interpretacja powyższego artykułu przyjętą przez Rzecznika Finansowego i Prezesa UOKiK z dnia 16.05.2016r.
  • Wyrok TSUE dotyczący interpretacji przepisów Dyrektywy nr 2008/48/WE z dnia 11 wrzieśnia 2019 roku

 

Wnioskuję, aby proporcjonalny zwrot kosztów początkowych tj. prowizji, opłat administracyjnych, z tytułu skróconego okresu obowiązywania umowy kredytowej, był wyliczany zgodnie z interpretacją przyjętą przez Rzecznika Finansowego i Prezesa UOKiK.

 

Zwrotu proszę dokonać na mój nr rachunku: [numer Twojego konta bankowego]

Bardzo proszę o przesłanie na mój adres korespondencyjny pisemnej odpowiedzi na powyższą reklamację. W sytuacji gdy moją prośba nie zostanie spełniona jestem zdecydowany poinformować  oraz prosić o interwencję organy państwowe tj. Rzecznika Finansowego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Komisję Nadzoru Finansowego.

 

Z poważaniem

 

 

 

 

Opublikowano: 5 grudnia 2016 przez finansowka