Blog Finanse ma się rozumieć

czyli jak w praktyce odnaleźć się w świecie Finasów

Wzór pisma – rezygnacja z ubezpieczenia zwrot składki

 

 

 

Oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia

/ Wniosek o zwrot składki ubezpieczeniowej

 

 

 

Niniejszym oświadczam, że rezygnuję z ochrony ubezpieczeniowej w ramach polisy nr [numer polisy] zawartej w dniu [data podpisania polisy] oraz wnioskuję o proporcjonalny zwrot kosztów składki ubezpieczeniowej za niewykorzystany okres na moje konto bankowe nr [numer Twojego rachunku bankowego].

W przypadku, gdyby rezygnacja z ubezpieczenia wiązałaby się z wypowiedzeniem umowy kredytowej, proszę o wstrzymanie procesowania powyższego wniosku oraz o przesłanie tej informacji na mój adres korespondencyjny.

 

 

Z poważaniem

 

 

 

Opublikowano: 18 stycznia 2017 przez finansowka