Blog Finanse ma się rozumieć

czyli jak w praktyce odnaleźć się w świecie Finasów

Spłaciłeś wcześniej kredyt? Należy Ci się zwrot pieniędzy? cz. 6

 

11 września Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wydał wyrok, który jednoznacznie potwierdza, że jeśli spłaciłeś kredyt przed czasem wynikającym z pierwotnego harmonogramu, należy Ci się proporcjonalny zwrot części opłat i prowizji. Wyrok potwierdza, wcześniejszą interpretację Rzecznika Finansowego i prezesa UOKiK, a mi otworzył drogę do odzyskania ponad 2200 złotych od banku.

 

16 maja 2016 Rzecznik Finansowy i Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydali wspólną interpretację przepisów ustawy o kredycie konsumenckim. Zgodnie z wydaną interpretacją banki i firmy pożyczkowe powinny przy wcześniejszej spłacie zobowiązania oddawać klientom także część pobranych już opłat i prowizji. Dotychczas standardem była spłata samego kapitału, bez odsetek, oraz oddawanie części składki ubezpieczeniowej za niewykorzystany okres. Czasem zwrot odbywał się automatycznie, czasem było trzeba pisać dodatkowe pismo o odstąpienie od ubezpieczenia, ale zazwyczaj finalnie do zwrotu składki dochodziło. Największą nowością w interpretacji ustawy o kredycie konsumenckim jest wskazanie, że przy wcześniejszej spłacie kredytu klientowi należy się również proporcjonalny zwrot z tytułu: prowizji przygotowawczej i opłat administracyjnych.

 

We wcześniejszych swoich wpisach opisywałem jak wnioskować do banku o zwrot prowizji, a następnie w przypadku decyzji negatywnej jak prosić o wsparcie Rzecznika Finansowego. Niestety banki wybrały w zdecydowanej większości strategię grania w ping ponga z klientami. Ustawa o kredycie konsumenckim i interpretacja mówiła jedno, a banki swoje. Klientom pozostawała ścieżka sądowa, która jak wiadomo jest kosztowna i czasochłonna. Strategia banków, przez długi czas się sprawdzała, większość klientów, w tym ja, odbijając się od ściany po prostu dawało sobie spokój.

 

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 11 września

W związku z toczącymi się sprawami o zwrot prowizji Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie w 2018 roku złożył zapytanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wyrok TSUE z 11 września jednoznacznie potwierdza stanowisko Rzecznika Finansowego i UOKiK, a co za tym idzie daje mocne narzędzie kredytobiorcom, w tym mi, do ponownego ubiegania się od banków zwrotu prowizji.

 

„…prawo konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu obejmuje wszystkie koszty, które zostały nałożone na konsumenta”

 

Trzeba kuć żelazo póki gorące. Ponowny wniosek o zwrot prowizji do banku

12 września, na świeżo po wyroku TSUE, złożyłem ponownie wniosek do banku o proporcjonalny zwrot prowizji o następującej treści:

 

W związku z całkowitą wcześniejszą spłatą zobowiązania kredytowego nr [numer umowy kredytowej] z dnia [data zawarcia umowy kredytowej] wnioskuję ponownie o proporcjonalny zwrot kosztów początkowych tj. prowizji, opłat administracyjnych, z tytułu skróconego okresu obowiązywania umowy kredytowej.

Jako podstawę powyższego wniosku wskazuje:

  • 49 ust. ustawy o kredycie konsumenckim
  • Wspólna interpretacja powyższego artykułu przyjętą przez Rzecznika Finansowego i Prezesa UOKiK z dnia 16.05.2016 roku
  • Wyrok TSUE dotyczący interpretacji przepisów Dyrektywy nr 2008/48/WE z dnia 11 wrzieśnia 2019 roku

 

Wnioskuję, aby proporcjonalny zwrot kosztów początkowych tj. prowizji, opłat administracyjnych, z tytułu skróconego okresu obowiązywania umowy kredytowej, był wyliczany zgodnie z interpretacją przyjętą przez Rzecznika Finansowego i Prezesa UOKiK.

 

Zwrotu proszę dokonać na mój nr rachunku: [numer Twojego konta bankowego]

Bardzo proszę o przesłanie na mój adres korespondencyjny pisemnej odpowiedzi na powyższą reklamację. W sytuacji gdy moją prośba nie zostanie spełniona jestem zdecydowany poinformować  oraz prosić o interwencję organy państwowe tj. Rzecznika Finansowego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Komisję Nadzoru Finansowego.

Z poważaniem

 

Sukces! Odpowiedź banku pozytywna, zwrot prowizji i odsetek

Odpowiedź na reklamację otrzymałem 17 października. Bank specjalnie w reklamacji się nie rozpisał, ale co najważniejsze reklamacja została rozpatrzona pozytywnie. Co ciekawe, przelewy na konto dostałem zanim została wystosowana odpowiedź, bo już 8 października. Otrzymałem zwrot prowizji w wysokości 2022,89 PLN i dodatkowo rozliczenie odsetek w wysokości 139,66 PLN.

 

Poniżej odpowiedź na reklamację i potwierdzenia uznań na moje konto osobiste.

odpowiedź na reklamację TSUE

 

Podsumowując, pierwszy wpis na temat zwrotu prowizji w przypadku wcześniejszej całkowitej spłaty kredytu powstał prawie trzy lata temu. Na pozytywny finał, było trzeba trochę poczekać. Nie wystarczyła interpretacja przepisów przez Rzecznika Finansowego i prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, aby bank zmienił postawę, potrzebny był wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

 

Co pozytywne, pojawiają się już pierwsze banki, które oficjalnie zakomunikowały, że dostosują się do wyroku TSUE. Pekao ogłosiło, że dla spłat kredytów dokonanych po 11 września, klient otrzyma zwrot prowizji automatycznie. Dla wcześniejszych spłat konieczne będzie złożenie wniosku o zwrot prowizji w oddziale banku. W przypadku pozostałych banków możecie skorzystać z wzoru pisma => Wcześniejsza spłata kredytu, zwrot prowizji przygotowawczej.

 

Dajcie znać koniecznie w komentarzu, które banki pozytywnie rozpatrują wnioski. Zapraszam również do polubienia strony finansowka.pl na Facebooku i Twitterze oraz wykopania artykułu na wykop.pl. Jest to dla mnie ważna informacja, że treści publikowane na blogu są przydatne.

 

Czytaj również => Spłaciłeś wcześniej kredyt? Należy Ci się zwrot pieniędzy? cz. 1 

Czytaj również => Spłaciłeś wcześniej kredyt? Należy Ci się zwrot pieniędzy? cz. 2

Czytaj również => Spłaciłeś wcześniej kredyt? Należy Ci się zwrot pieniędzy? cz. 3

Czytaj również => Spłaciłeś wcześniej kredyt? Należy Ci się zwrot pieniędzy? cz. 4

Czytaj również => Spłaciłeś wcześniej kredyt? Należy Ci się zwrot pieniędzy? cz. 5

O Autorze 

    Znajdź mnie:
  • facebook
  • twitter

Odpowiedz