Blog Finanse ma się rozumieć

czyli jak w praktyce odnaleźć się w świecie Finasów

Jak samodzielnie wyczyściłem BIK?

 

W internecie można znaleźć dużo informacji na temat czyszczenia BIKu. Firm, które zajmują się tym zagadnieniem jest coraz więcej na rynku. Ich usługi nie są tanie, a w większości przypadków nie ma gwarancji sukcesu. Zanim zgłosicie się do firmy pokażę na przykładzie jak udało mi się załatwić sprawę samodzielnie z Banku Zachodnim.

 

 

Ważne – poprawiać naszą historię kredytową możemy tylko w przypadku zobowiązań zamkniętych. Negatywne wpisy dla naszej oceny historii kredytowej mogą pojawić się w raporcie przez okres 5-letni bez naszej zgody, w przypadku kiedy zobowiązanie nie było spłacane terminowo oraz jeśli spełnione zostały równocześnie następujące warunki:

 • dopuszczono się zwłoki w spłacie zobowiązania powyżej 60 dni,
 • upłynęło 30 dni od poinformowania Klienta przez bank lub SKOK o zamiarze przetwarzania danych Klienta bez jego zgody

1. Krok pierwszy – weryfikacja

W pierwszym kroku musimy wiedzieć jak wygląda kondycja zobowiązania. Bez postawienia prawidłowej diagnozy, nie będziemy wiedzieli, które rozwiązanie zastosować. W tym celu rejestrujemy się na stronie BIK i ściągamy informację ustawową, której ściągniecie raz na pół roku jest całkowicie darmowe. Rejestracja w BIK poprzez TEN LINK nic Cię nie kosztuje, a ja dzięki temu otrzymam wynagrodzenie, które pomoże mi w rozwijaniu bloga.

 

 

2. Krok drugi – wybór scenariusza

Następnie nasze działania musimy podzielić na dwa scenariusze. W zależności czy został spełniony warunek na udostępnianie danych po wygaśnięciu zobowiązania, czy nie. Zweryfikujemy to w ściągniętej wcześniej przez nas informacji ustawowej.

 

3.1. Scenariusz pierwszy

informacja o spełnieniu warunków

Informacja o zobowiązaniu jest przetwarzana tylko ze względu na to, że prawdopodobnie przy podpisywaniu umowy kredytowej wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych po zamknięciu zobowiązania. Banki zazwyczaj zgodę na przetwarzanie danych po zamknięciu zobowiązania dorzucają do umowy automatycznie, nie pytając kredytobiorcy. Jedyne co musisz zrobić to wycofać zgodę, po wycofaniu zgody bank nie będzie miał prawa na dalsze przetwarzanie danych w celu oceny wiarygodności kredytowej. Poniżej wrzucam treść reklamacji, która wysłałem do banku przez Bankowość Internetową (tradycjonaliści mogą oczywiście pismo złożyć w placówce bankowej). Pismo stworzone na podstawie wzoru przygotowanego przez Michała z blogkredytowy.pl, za który serdecznie dziękuje. Banki mają aktualnie 30 dni na rozpatrzenie reklamacji.

„Dotyczy umowy kredytowej nr …….. [wpisujemy numer umowy kredytowej] zamkniętej w dniu …….[data zamknięcia zobowiązania]

W związku ze złożonym przeze mnie oświadczeniem o udostępnienie przez ………………[nazwa banku] moich danych osobowych oraz danych stanowiących tajemnicę bankową, wnoszę o zaprzestanie przetwarzania i udostępniania moich danych do Biura Informacji Kredytowej S. A. z siedzibą w Warszawie.
Podstawą mojego żądania jest:
– złożenie przeze mnie oświadczenia w zakresie cofnięcia zgody na udostępnianie przez bank i przetwarzanie moich danych przez BIK S. A.
– Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2015, poz.128 z późniejszymi zmianami)

Bardzo proszę o przesłanie na mój adres korespondencyjny pisemnej informacji potwierdzającej zakończenie przetwarzania danych osobowych w rejestrze BIK, w celu oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego.
W sytuacji gdy moją prośba nie zostanie spełniona jestem zdecydowany/zdecydowana poinformować odpowiednie organy państwowe tj. Komisję Nadzoru Finansowego, Urząd Ochrony Klienta i Konsumenta oraz Generalnego Inspektora Danych Osobowych o łamaniu obowiązującego prawa.”

 

3.2. Scenariusz drugi

Informacja o spełnieniu warunków

Oznacza to, że mieliśmy opóźnienia powyżej 60 dni, a bank uważa że przesłał do nas informację o zamiarze przetwarzania danych Klienta bez jego zgody.

W treści reklamacji przesłanej do banku musimy wycofać zgodę na przetwarzanie danych oraz podważyć to, że zostaliśmy poinformowani przez bank o zamiarze przetwarzania danych bez naszej zgody. Pismo stworzone również na podstawie wzoru przygotowanego przez Michała z blogkredytowy.pl, za który serdecznie dziękuje. Poniżej treść pisma skierowanego do banku.

„Dotyczy umowy kredytowej nr …….. [wpisujemy numer umowy kredytowej] zamkniętej w dniu ……. [data zamknięcia zobowiązania]

W związku ze złożonym przeze mnie oświadczeniem o udostępnienie przez ………………[nazwa banku] moich danych osobowych oraz danych stanowiących tajemnicę bankową, wnoszę o zaprzestanie przetwarzania i udostępniania moich danych do Biura Informacji Kredytowej S. A. z siedzibą w Warszawie.
Podstawą mojego żądania jest:
– złożenie przeze mnie oświadczenia w zakresie cofnięcia zgody na udostępnianie przez bank i przetwarzanie moich danych przez BIK S. A.
– Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2015, poz.128 z późniejszymi zmianami)

Zgodnie z zapisami ww.ustawy w art. 105a Bank ma obowiązek poinformować mnie o zamiarze przetwarzanie danych osobowych bez mojej zgody w przypadku opóźnień w spłacie powyżej 60 dni. Przesłanka ta nie została spełniona wobec czego bank nie ma prawa przetwarzać moich danych.

Bardzo proszę o przesłanie na mój adres korespondencyjny pisemnej informacji potwierdzającej zakończenie przetwarzania danych osobowych w rejestrze BIK, w celu oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego.
W sytuacji gdy moją prośba nie zostanie spełniona jestem zdecydowany/zdecydowana poinformować odpowiednie organy państwowe tj. Komisję Nadzoru Finansowego, Urząd Ochrony Klienta i Konsumenta oraz Generalnego Inspektora Danych Osobowych o łamaniu obowiązującego prawa.”

 

4. Odpowiedź z banku

Moje zgłoszenia dotyczyły trzech zobowiązań:

– karty kredytowej – zaległości 31-90 dni

– kredytu gotówkowego –  zaległości 31-90 dni

– karty kredytowej –  status odzyskana

Poniżej treść odpowiedzi z banku. Dodatkowo dodam, że po usunięciu wpisów moja ocena punktowa w BIK zmieniła się skokowo z 382 punktów do 512 punktów. Dodatkowo smaczku sprawie dodaje to, że ww. zobowiązania były spłacone kredytem restrukturyzacyjnym udzielonym w tym samym banku, który jest nadal w trakcie spłaty :)

odpowiedź na reklamację

 

5. Podsumowanie

Wpis, mam nadzieje pomoże osobom, którym historycznie powinęła się noga przy spłacie zobowiązań, a przez to mogą być wykluczone z możliwości korzystania z kredytów bankowych w normalnej cenie. Dla takich kredytobiorców z ofertą trafiają chwilówki, które często pogarszają jeszcze sytuację klientów i są gwoździem do trumny samodzielności finansowej.

 

6. Prośba

Na sam koniec prośba, jeśli wpis pomógł Ci w wyprostowaniu swojej historii kredytowej, lub był dla Ciebie w jakikolwiek sposób użyteczny, daj znać w komentarzu oraz udostępnij artykuł na facebooku. Jest to dla mnie ważna informacja, że treści publikowane w blogu są przydatne.

O Autorze 

  Znajdź mnie:
 • facebook
 • twitter

27 komentarzy

 1. 21 listopada 2016 by Karolinaw

  Rewelacyjny wpis, dzięki tym Wskazówkom poradziłam sobie z negatywnym wpisem z PKO . Dziękuje i polecam każdemu , kto ma jakieś negatywne informacje w bik

 2. 5 grudnia 2016 by Łukasz

  Witam,

  dzięki wykop.pl dotarłem do tej strony i wysłałem „reklamację” co do przetwarzania danych w BIK, kredyt mam już dawno spłacony ale nadal moje dane są przetwarzane dopuściłem się zwłoki powyżej 60-90 dni.

  Na reklamację którą napisałem wg powyższego dostałem odpowiedź jak poniżej:

  „W odpowiedzi na otrzymane pismo z dnia…. Bank informuje, że na podstawie Ustawy z dnia 29.08.1997r. Prawo bankowe Bank przekazał do BIK informację o zobowiązaniu wynikającym z umowy… stanowiące tajemnicę bankową. Dane te mogą być przetwarzane przez BIK oraz udostępniane bankom i innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielenia kredytów oraz instytucjom kredytowym w celach i zakresie określonym przepisami art. 105 ust. 4 i art. 105a Prawa Bankowego.

  Bank przekazał do BIK informację o ustaniu relacji i tytułu Umowy.

  Jednocześnie informujemy, iż na podstawie art. 105a ust. 3 Ustawy Prawo bankowe informacje stanowiące tajemnicę bankową dotyczącą osób fizycznych mogą być przetwarzane przez okres nie dłużej niż 5 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z Bankiem, bez zgody osoby, której te informację dotyczą, w przypadku, gdy:

  Kredytobiorca nie wykonał zobowiązania lub dopuścił się zwłoki powyżej 60 dni w spełnieniu świadczenia wynikającego z umowy zawartej z Bankiem, a po zaistnieniu tych okoliczności upłyneło co najmniej 30 dni od poinformowania tej osoby przez Bank o zamiarze przetwarzania dotyczących jej informacji stanowiących tajemnicę bankową, bez jej zgody.

  Informujemy, iż dnia xxx listem poleconym wysłane zostało do Kredytobiorcy Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy, Pismo zostało wysłane na ostatnio podany przez Kredytobiorcę adres do korespondencji.
  W piśmie tym zawarta została informacja o zamiarze przetwarzania danych stanowiących tajemnice bankową bez zgody Kredytobiorcy.

  Pana wniosek o zaprzestanie przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę bankową przez BIK nie może zostać zrealizowany ze względu na spełnienie warunków uprawniających do przetwarzania ww. informacji bez zgody Kredytobiorcy. Wniosek ten będzie skuteczny po upływie 5 lat od wygaśnięcia zobowiązania wynikającego z Umowy.

  Jednocześnie informujemy, że Klient ma możliwość uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów.

  Spory wynikające z Umowy mogą być rozstrzygane pozasądowo – przed Arbitrem Bankowym przy Związku Banków Polskich, o ile wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż 8.000 … – przed Rzecznikiem Finansowym …

  Ponadto Klient ma możliwość wystąpienia z powództwem do sądu właściwości ogólnej pozwanego …. albo sądu miejsca swojego zamieszkania.

  Czy można coś w takiej sytuacji zdziałać ?

  • 5 grudnia 2016 by finansowka

   Cześć Łukasz, Kilka pytań dodatkowych, aby precyzyjnie Ci odpowiedzieć:
   – w jakim banku było zobowiązanie?
   – kiedy zostało zamknięte?
   – który wzór pisma wysłałeś do banku?
   – czy faktycznie otrzymałeś pismo od banku o zamiarze przetwarzania danych, na które powołuje się bank w odpowiedzi?

  • 15 listopada 2018 by bbb

   Złóż pozew o naruszenie dóbr osobistych, jeszcze zadośćuczynienie dostaniesz.

 3. 6 grudnia 2016 by Łukasz

  – był to bank AIG na dzień dzisiejszy jest to Sntander
  – data zamknięcia zobowiązania 06-2010, Data zakończenia relacji 23-12-2011
  – Podstawą mojego żądania jest:
  – złożenie przeze mnie oświadczenia w zakresie cofnięcia zgody na udostępnianie przez bank i przetwarzanie moich danych przez BIK S. A.
  – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2015, poz.128 z późniejszymi zmianami)
  Zgodnie z zapisami ww.ustawy w art. 105a Bank ma obowiązek poinformować mnie o zamiarze przetwarzanie danych osobowych bez mojej zgody w przypadku opóźnień w spłacie powyżej 60 dni. Przesłanka ta nie została spełniona wobec czego bank nie ma prawa przetwarzać moich danych.
  – Nie pamiętam abym otrzymał takie pismo zwróciłem się do banku o udostępnienie kserokopii tego pisma wraz z potwierdzeniem nadania oraz potwierdzeniem doręczenia.

  ale z tego co widzę (nie dopatrzyłem szybciej) że 5 lat mija 23.12.2016 r

  • 6 grudnia 2016 by finansowka

   Pismem wycofałeś zgodę na przetwarzanie danych po zamknięciu zobowiązania, którą wcześniej miałeś wyrażoną. Bank co prawda uznał, że bez Twojej zgody może przetwarzać dane, ponieważ dostarczyli Ci pismo, ale tak jak piszesz 5 lat mija za niedługo i dane nie będą dalej przetwarzane, więc BIK wyczyszczony.

 4. 31 stycznia 2017 by Radoslaw

  Dzień dobry mam pytanie, spłacam aktualnie 2 kredyty. Pierwszy 1.5 roku drugi 9 miesięcy. W pierwszym spóźniłem się z wpłata do 2 dni 6 razy w drugim do 2 dni 5 razy. Wynikało to zazwyczaj z zapomnienia. Czy takie powtarzające się lecz kilku dniowe max do 3 dni opóźnienia mogą obniżyć punktacje w BIK, czy dzieje się to dopiero przy opóźnieniach od 31 dni. Z góry dziękuje za odpowiedz. Na marginesie świetny blog

  • 31 stycznia 2017 by finansowka

   Takie opóźnienia też będą obniżać Twoją punktację w BIK. Raczej nie zablokują Ci całkowicie możliwości wzięcia kredytu w przyszłości, ale mogą spowodować, że otrzymasz ofertę na gorszych warunkach. Pomyśl nad zleceniem stałym, automatyzacja spłaty zmniejszy ryzyko, że zapomnisz o spłacie.
   Dziękuje za dobre słowo. Jak możesz daj znać, jak trafiłeś na bloga?

 5. 2 lutego 2017 by Radoslaw

  Dowiedziałem się, że mój BIK wynosi 458 pkt i szukałem możliwości poprawy tego stanu. Szukałem też informacji czy po wcześniejszej spłacie kredytu , można odzyskać część pieniędzy i tak trafiłem tutaj :)co do BIK, uważasz, że powinienem po spłacie kredytów wystąpić o zaprzestania przetwarzania i udostępniania moich danych do BIK. Jeżeli tak to zrobić to w przypadku 2 kredytów czy tylko w przypadku tego w którym tych opóźnień występowało nieznacznie więcej?

  • 2 lutego 2017 by finansowka

   To zależy czy to Twoje jedyne zobowiązania. Jeśli tak, to nie cofałbym zgody dla dwóch zobowiązań, bo czysty BIK też nie jest dobrze postrzegany przez banki. Najpierw wycofałbym zgodę dla pierwszego zobowiązania i zweryfikowałbym ocenę punktową czy podskoczyła.
   Jeśli oprócz tych dwóch kredytów miałeś inne zobowiązania obsługiwane prawidłowo zawnioskuj o zaprzestanie przetwarzania danych w BIK dla dwóch kredytów.

 6. 3 lutego 2017 by Michał Dawidowicz

  Fajnie że mogłem pomóc. Następnym razem wspomnij skąd posiadasz wzory pism. W ten sposób działa się w blogosferze.

  • 3 lutego 2017 by finansowka

   Michał, błąd naprawiony. Zapewniam Cię, że nie zrobiłem tego świadomie. Okazuje się, że Twój wzór pisma żyje w necie swoim życiem. Ja treść Twojego wzoru znalazłem na forum, a nie bezpośrednio na Twoim blogu, dlatego nie wiedziałem, że jesteś autorem. Zaktualizowałem Dz. U.
   Bardzo Ci dziękuje za wzór, bo dzięki niemu, zgodnie z treścią wpisu, mogłem naprawić błędy przeszłości.

 7. 26 września 2017 by grzech

  Witam. Widnieje w biku. Kredyt tzn cały kapitał został wpłacony. Jak się dowiedziałem na infolinii zostałem wpisany z powodu naliczenia mi kosztów za ponaglenia do zapłaty tzw. Monit i wszystkich kosztów z tym związanych.
  Jakieś rady ? Z góry dziękuję. Pozdrawiam.

 8. 20 kwietnia 2018 by Pa la

  Hej. Mąż miał kredyt w Getin spóźnial się ze splata raty tak do 60 dni. (raz miał 61) kredyt został splacony w całości, ostani wpływ tydzień temu 10 rat łącznie. Staramy się o kredyt hipoteczny i chcemy cofnąć zgodę na przetwarzanie danych i historie w BIK, bo ona nas pogrąża. Które pismo użyć?

 9. 21 listopada 2018 by Anna

  Dzień dobry,

  Wiem, że od publikacji artykułu minęły dwa lata, ale sprawa wydaje się aktualna.
  Czy rzeczywiście można usunąć wpis w BIK, gdy zaległość jest powyżej 60 dni, a bank uważa warunki przetwarzanie danych bez zgody za spełnione? Moja zaległość wynosi 22 zł. Spłaciłam normalnie 20 rat pożyczki, po kilku miesiącach przekonana, że wszystko jest ok, postanowiłam ubiegać się o inną pożyczkę w innym banku. Dostałam odmowę. W raporcie BIK zauważyłam zaległość i to nie jeden wpis negatywny, a ta sama kwota powtarzana co miesiąc z coraz wyższą zaległością, aż do 126 dni. Łącznie 4 wpisy. Oczywiście od razu zapłaciłam wskazaną kwotę, zamknęłam zobowiązanie i wycofałam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dzisiaj po 2,5 roku zaległość dalej jest widoczna. Jak sobie z tym poradzić? Pozdrawiam

 10. 10 stycznia 2019 by Anka

  Witam czy można cofnąć zgodę na przetwarzanie danych BIK trwającego zobowiązania?

 11. 28 marca 2019 by nitka

  Super, dzięki, właśnie się biorę za pisanie pisma… :)

 12. 14 maja 2019 by Problematycznie z bankiem

  Witam, wlasnie walczymy z Bankiem o zaprzestanie przetwarzania danych. Przez dlugi czas nie byl splacony debet w rachunku. Bank odsprzedal zadluzenie firmie zewnetrznej. Zadluzenie zostalo w pelni splacone, jednak nadal jest problem z historia w BIK. Najpierw zlozone zostalo pismo o wykreslenie mnie przez Bank z bazy Klientow Nierzetelnych i tu nie bylo wiekszego problemu, jednak w raporcie pobranym z BIK nadal blokada jest nalozona przez Bank. Obecnie zlozone zostalo pismo o zaprzestanie przetwarzania danych, jednak Pani przyjmujaca owo pismo powiedziala iz Bank nie moze wykreslic mnie z bazy BIK. Pismo napisalem nie z wzoru podanego powyzej, ale tez zawarlem w nim wszystkie potrzebne informacje. Czy jest szansa na to aby jednak Bank przychylil sie do mojej prosby i zaprzestal przetwazania danych? Z gory dziękuję za wszystkie informacje.

 13. 4 lipca 2019 by Warsik

  Witam, czy takie same pismo działa w przypadku chwilówek?

 14. 24 października 2019 by Marlen

  Witam,
  Fajny wpis.Dzięki.Czy do każdego kredytu w tym samym Banku muszę pisać oddzielne pisma o cofnięcie zgody? Czy można to zrobić „Hurtem” na jednym:)?

 15. 26 stycznia 2020 by Gosc

  Witam, planuje starac sie z Mezem o kredyt hipoteczny. Dlugo nie bylo mnie w Pl, a na karcie kredytowej zalozonej w 2008 roku powstalo zobowiązanie na kwote 34 zl. Wpis w Biku -zadluzenie powyzej 180 dni. Kwota zostala juz splacona. Karta zamknieta. Co moge zrobić aby wyczyscic to w BIKu bo z tego co rozumiem, bedzie to widoczne przez kolejnych 5 lat? Czy kwota 34 zl moze uniemozliwic zaciagniecia kredytu hipotecznego?

 16. 6 lutego 2020 by SYLWIA

  a jeśli bank wysłał pismo że będzie przetwarzać dane bez zgody w związku z opóźnieniem spłaty powyżej 60 dni co w takiej sytuacji?? które pismo albo jak je przekształcić żeby zadziałało?

Odpowiedz